Onze missie is om onze klanten te ondersteunen bij het aangaan en realiseren van hun uitdagingen

Service Management

Service Management en ITIL zijn bijna synoniemen geworden. Merddin heeft de nodige kennis om u te assisteren in de aspecten van Service Design, Service Transition en Service Operation.

Service Design

Het Service Level Management (SLM) proces omvat de activiteiten die benodigd zijn om het door uw klant gewenste dienstverleningsniveau vast te stellen en te bewaken. Service Level Management beoogt het dienstverleningsniveau inzichtelijk te maken, af te spreken, te beheersen en er verantwoording over af te leggen. Service Level Management is het proces dat, door een goed samenwerkingsverband tussen u en uw klant, zorg draagt voor het overeenkomen en beheersen van een optimaal niveau van dienstverlening. Implementatie van het Service Level Management proces is alleen volledig succesvol wanneer de andere ITIL processen aanwezig zijn of eveneens worden geïmplementeerd.

Service Transition

Change Management is een mechanisme om de gewenste veranderingen aan de dienstverlening te inventariseren, prioriteren, initiëren, evalueren en bij te sturen. Het zorgt ervoor dat elke aanpassing op een efficiënte en directe wijze afgehandeld wordt, zodat noodzakelijke veranderingen geen of zo weinig mogelijk verstoringen in de bedrijfsprocessen veroorzaken. Het doel is het op een gecontroleerde wijze uitvoeren van wijzigingen zodat verstoringen en afwijkingen van het dienstenniveau als gevolg van deze wijzigingen zo min mogelijk voorkomen.

Service Operation

Het Incident Management proces verzorgt de primaire afhandeling van vragen, wensen en verstoringen, inclusief de communicatie van (en naar) de melder van het incident. Dit proces draagt bij aan een zo snel mogelijk herstel van de dienstverlening naar het normale, zoals vastgelegd in de Service Level Agreement, niveau met zo min mogelijk gevolgen voor de zakelijke activiteiten van uw bedrijf en de gebruiker.