Wij begrijpen de verantwoordelijkheden en kijken verder dan enkel een technische oplossing

Programma- en Project Management

Al ruim 18 jaar hebben wij een gedegen kennis van de techniek en het menselijke aspect opgebouwd. Dit zorgt ervoor dat uw project bij ons in goede handen is omdat wij de verantwoordelijkheden begrijpen en verder kijken dan enkel een technische oplossing.

Elke organisatie heeft te maken met veranderingen. Of dit nu opgelegde veranderingen zijn of veranderingen die de organisatie zelf kiest, de implementatie van deze veranderingen is voor elke organisatie weer een uitdaging. De uitdaging binnen deze verandertrajecten ligt veelal in de mogelijke impact op mensen, processen, omgeving of werkwijze, of in de tijdsdruk of de complexiteit van het traject.

Veranderingen worden steeds meer projectmatig aangepakt. Toch hebben we lang niet altijd het gevoel dat we daarmee bereiken wat we voor ogen hebben. Een project kan op zichzelf een positieve bijdrage leveren, maar in relatie met andere projecten contra-productief werken. Voor de bedrijfsvoering en de overkoepelende doelstellingen is het nodig te besturen op de samenhang tussen projecten. Steeds vaker wordt daarom gebruik gemaakt van programmamanagement.

Goed projectmanagement vereist een degelijke organisatie, een goed uitgewerkte voorbereiding, een uitgekiende planning en een strikte opvolging tijdens de uitvoering tot en met oplevering. Daarbij hoort ook een correcte rapportage. Tijdens de projecten is sturen op de 5 parameters (tijd, geld, kwaliteit, organisatie en informatie) van cruciaal belang. Wij garanderen professioneel projectmanagement met technische kennis en niet onbelangrijk, niet-technische vaardigheden zoals luisteren, organiseren, proactief, oog voor detail, delegeren, communiceren, en anticiperen.