We werken binnen de gemaakte afspraken, voeren een open communicatie met de klant en zijn bereid tot “een extra mile”

Diensten

Sinds de oprichting van Merddin in 2001 is ervaring en een brede kennis in de IT sector opgebouwd. Voor ons geldt dat resultaat en relatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.

Elke organisatie heeft te maken met veranderingen. Veranderingen die in omvang vaak dermate groot zijn dat er situaties kunnen ontstaan waarin u tijdelijk behoefte heeft aan extra, professionele, inzet. Wij kunnen u helpen.

Programma- en Project Management

Uw project is bij ons in goede handen omdat wij de verantwoordelijkheden begrijpen en verder kijken dan enkel een technische oplossing.​

Service Management

Wij hebben de nodige kennis om u te assisteren in de aspecten van Service Design, Service Transition en Service Operation.